Gesamtansicht Kamberger Hof

Synthia

*2000

 

v. E.H. Caprimond - St.Pr.St. Syvari v. Kostolany - St.Pr.u.E.St. Suleiken v. Mahagoni

 

Maße: 161 - 20

Bewertung: 8 7,5 6,5 / 7 7 7 / 7 Z

 

Nachzucht:

2011 B. HF v. Sargoni

 

 

zurück

 

 Synthia Foto: Lune Jancke
Synthia